عکس فتوگرافی بینی در زعفرانیه

عکس فتوگرافی و کاربردهای آن

  • khademi 
معرفی عکس فتوگرافی، عکسی است که با دوربین عکاسی از صورت یا سایر اندام ها برای استفاده در پزشکی و دندان پزشکی گرفته می شود. فتوگرافی را می توان یکی از شاخه های تصویربرداری پزشکی دانست که برای تشخیص وضعیت بیمار به کمک پزشک می آید. تفاوت فتوگرافی با رادیولوژی عکس های رادیولوژی با استفاده از اشعه ها، اندام های داخلی و استخوان ها را به تصویر می کشد؛ اما… مطالعه بیشتر »عکس فتوگرافی و کاربردهای آن