درباره ما

در رادیولوژی الف ، رادیوگرافی های درون و بیرون دهان و همچنین سی تی اسکن فک و صورت(CBCT)با بهترین دقت و حداقلی ترین دوز تابش با کمک استفاده از به روزترین دستگاه های روز انجام می شود تا رضایت حداکثری مشتریان جلب شود .